Metoda inverzní Radonovy transformace
pomocí filtrace digitálních dat

Stránky vznikly za podpory projektu FR VŠ č. 1354/2004/G6

Vítězslav Vít Vlček

Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky

Úvod

V dnešní době je známo několik numerických metod pro výpočet inverzní Radonovy transformace např. Filtered Back Projection, EM, Fourier Slice Theorem. Dále jsou známi několik metod pro odstraňování šumu z obrazu a doostření rozmazaného obrazu tj. Denoising a Deblurring metody. Moderní algoritmy pro zpracování obrazu (odstranění šumu a rozmazání) jsou založeny na Level Set metodách. Podařilo se mi navrhnout novou metodu pro inverzní Radonovu transformaci, která v sobě zahrnuje Level Set přístup, ale zatím jsem ji nerealizoval. Ale na základě konzultace s panem Doc. Karlem Mikulou očekávám slibné výsledky.

V poslední době se ukazuje být výhodné provádět paralelní numerické výpočty přímo na grafické kartě. Paralelizoval jsem základní metodu Filtered Back Projection, kterou jsem implementoval na grafické kartě ATI Radeon. Numerické experimenty ukazují až 10 násobné zrychlení oproti standardní implementaci.

Na této webové stránce naleznete:

Články - on line HTML

Prezentace a články - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Stránky vznikly za podpory projektu FR VŠ č. 1354/2004/G6 (c) Vítězslav Vít Vlček, 2005